آموزشگاه حسابداری در رباط کریم

آموزش حسابداری در رباط کریم

آموزش حسابداری در رباط کریم ویژه مبتدی تا حرفه ای دوره آموزش حسابداری در رباط کریم مبتدی تا حرفه ای، برای افرادی مناسب است که قصد دارند در زمینه حسابداری شغلی پیشرفت کنند یا به عنوان یک حرفه ای حسابداری فعالیت کنند. همچنین برای کسانی که به دنبال دانش و مهارت های حسابداری برای مدیریت […]

مربیان حسابداری

نام ونام خانوادگی تحصیلات سابقه فعالیت محمدرضا حبیبی کارشناسی حسابداری از سال 76 تا کنون زهرا فرامرزی             کارشناسی حسابداری             از سال93 رقیه احدی              کارشناسی ارشد مدیریت            از سال 92