دوره های آموزشی مجتمع فنی سینا

آموزشگاه فنی حرفه ای سینا

کماکان ما حسن شهرت و اعتماد مردم را یک ابزار و اصلی ترین سرمایه برای خود می دانیم و در صدد آن هستیم که به خوبی از آن حفاظت کنیم. امروزه فراگیری کامپیوتر و حسابداری یکی از ضروریات زندگی شده است و شاهد هستیم این علوم عملاْ‌ با زندگی و کار افراد جامعه ، عجین گشته است . مدیریت آموزشگاه سینا نزدیک به  23 سال تجربه آموزشی افتخار دارد بعنوان یکی از پیشگامان فعال آموزش ، امکان فراگیری علوم کاربردی را برای کلیه علاقه مندان فراهم سازد . این مرکز بعنوان یکی از معتبرترین واحدهای آموزشی ، ارتقاء دانش فنی علاقه مندان محترم را همواره بر دوش خود احساس کرده و تا کنون دوره های متعددی برای اقشار مختلف جامعه

خدمات آموزشگاه سینا​

عناوین مهمترین دوره های آموزشی سینا​

عناوین مهمترین دوره های آموزشی

نرم افزارهای خدماتی

کودکان الکترونیکی

اظهارنامه مالیاتی
حسابداری

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ تمامی‌افرادی که در نهاد ها و شرکت های مختلفی فعالیت می‌کنند با اظهارنامه مالیاتی آشنایی دارند. یک نهاد و شرکت برای اینکه

توضیحات بیشتر »