جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گردشگری

آشنایی با رشته گردشگری

آشنایی با رشته گردشگری

•یکی از مهم ترین فعالیت های انسان معاصر که موجب تغییراتی اساسی در مسائل سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و روش زندگی انسان ها شده جهانگردی است.

•صنعت گردشگری بزرگ ترین، گسترده ترین و متنوع ترین صنعت دنیاست. در بسیاری از کشورها، این صنعت منبع اصلی درآمد، ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و عامل توسعه زیر ساخت هاست

•گردشگری امروزه یکی از بهترین ابزارهای تبادل  و تعامل فرهنگی است و سیاحت و گشت و گذار در سرزمین های مختلف از روش های موفق گذراندن اوقات فراغت می باشد.

•گردشگری در هزاره سوم را ارزنده ترین صنعت پول ساز در جهان می دانند که دولت مردان کشور باید با یک عزم ملی در این راه بیش تر تلاش کنند .

•ایجاد شغل :    هم اکنون از هر 13 شغل موجود یک شغل به صنایع مسافرتی و توریسم اختصاص دارد و درسال 2019 از هر 8/11 شغل موجود یک شغل به این صنایع مرتبط خواهد بود.

لیست دوره ها و شهریه ها

دروس تخصصی گردشگری  کد رایانه ای:6220

ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 راهنمای عمومی گردشگری 5-91/33/1/3 10 14.000.000
2 راهنمای محلی 5-91/94/1/2 4 13.000.000
3 راهنمای موزه 5-91/30/1/3 9 12.500.000
4 راهنمای طبیعت گردی(اکو توریسم) 5-91/36/1/2 12 12.500.000
5 راهنمای گردشگری سلامت 0-91/37/1/1 3 12.500.000
6 راهنمای گردشگری فرهنگی 5-91/95/1/3 7 12.500.000
جمع     45 77.000.000
شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام