جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای

آزمون های فنی و حرفه ای در سال 1401

برای اطلاع از تاریخ دقیق آزمون خود با آموزشگاه تماس بگیرید.


    نکات:

  1. برای شرکت در آزمون حتما فرم درخواست آزمون را پرکنید.حداقل 30 روز قبل از هر آزمون باید فرم درخواست آزمون را به آموزشگاه تحویل دهید.
  2. نمره قبولی در آزمون کتبی 50 میباشد.
  3. حدنصاب قبولی در آزمون عملی 70 میباشد.
  4. زمان اعلام نتایج کتبی حدود ده روز بعد از آزمون میباشد و نتیجه آزمون عملی حدود دو هفته بعد از آزمون میباشدکه میتوانید یا از طریق سایت و یا به صورت تلفنی از نتیجه آزمون خود مطلع شوید.
  5. حتما قبل از آزمون سوال های مشابه آزمون را از آموزشگاه دریافت نمایید تا با خیال آسوده در آزمون شرکت کنید.
  6. هنرجویانی که شش ماه از پایان دوره شان میگذرد حق شرکت در آزمون را ندارند.
  7. حتما قبل از آزمون از مشاوره رایگان که توسط  آقای بهزاد حبیبی مدیر موسسه انجام میشود بهره مند شوید.
  8. آزمون عملی حدود یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می شود.
  9. سوال های آزمون کتبی تستی و بدون نمره منفی می باشد.
  10. هزینه شرکت در آزمون به عهده هنرجویان می باشد و این مبلغ به حساب فنی و حرفه ای واریز می گردد.