جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رایانه

آموزش کار با رایانه

لیست دروس


***کاربر ICDL شامل 7 مهارت

1مبانی

2 ویندوز Image result for ‫ویندوز‬‎

3 اینترنت

Word -4

Excel -5

6- Access Image result for ‫اکسس‬‎

Powerpoint-7 Image result for ‫پاورپوینت‬‎

با شهریه مصوب فنی و حرفه ای 15.900.000ریال و پرداخت به صورت اقساط

دروس تخصصی تصویر سازی رایانه ای     کد رایانه ای:6232
ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 کاربر رایانه 3511-3-053-103-000-1 9 15.900.000
2 کاربر نرم افزار اداری 4132-2-053-104-000-1 7 10.680.000
3 شهروند الکترونیکی E-citizen 3511-3-053-084-000-1 2 6.000.000
4 کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop 7321-2-053-012-000-1 13 20.000.000
5 کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw 7321-2-053-011-000-1 6 18.000.000
6 کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign 7321-2-053-008-000-1 8 15.840.000
7 کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator 7321-0-053-001-000-1 9 20.160.000
جمع     54 105.580.000
 

شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام


دروس تخصصی برنامه نویسی پایگاه داده   کد رایانه ای:6140
ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 8
2 کاربر نرم افزار اداری 3-42/24/1/4 6
3 برنامه نویس VB مقدماتی 0-84/80/1/3/1 6
4 کاربر بانک اطلاعاتی Access 0-84/80/1/3/2 5
5 برنامه نویس VB و Delphi 0-84/80/1/3/3 11.5
6 مهارت عمومی برنامه نویسی 0-84/80/1/3/4 7.5
جمع     44  

شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام


دروس تخصصی طراحی صفحات وب         کد رایانه ای:6234
ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 8
2 کاربر نرم افزار ادرای 3-42/24/1/4 6
3 طراح گرافیک رایانه ای 1-66/51/1/3 5
4 کارور flash mx 1-61/46/1/3 2.5
5 طراحی مقدماتی صفحات وب 1-66/43/1/3 4.5
6 رایانه کار visual interdev 1-61/45/1/3 3
7 رایانه کار dream weaver 1-61/48/1/3 1.5
8 رایانه کار ciw 0-26/57/1/3 7.5
جمع     38

شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام


لیست مربیان