حسابداری

آموزش حسابداری

 

دروس تخصصی حسابداری مالی

کد رایانه ای :6172

ردیفعنوان دورهکد استانداردواحدمبلغ(ریال)
1حسابدار عمومی مقدماتی2411-45-001-1410.900.000
2حسابدار عمومی تکمیلی1-10/15/1/3/1510.900.000
3حسابدار صنعتی درجه21-10/12/2/3510.900.000
4حسابدار حقوق و دستمزد3-39/34/1/447.100.000
5کاربر رایانه3-42/24/1/0/3911.900.000
6رایانه کارحسابداری مالی2411-45-010-638.000.000
7کاربر امور بانکی3-31/49/1/2916.491.00
8مسئول سفارشات3-91/35/1/2311.799.000
9سرپرست ترخیص محصول3-91/29/1/2310.362.800
جمع  4598.352.800

شرایط اقساط : شرایط اقساط به صورت حضوری زمان ثبت نام تعیین می گردد.

لیست مربیان

تاریخچه حسابداری :

دفاتر حسابداری به شکل بسیار ساده از قرنها پیش

در تاریخ بشر معمول بوده است . بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی

بر الواح گلی نقش می کرده اند و مصریان قدیم درآمد و هزینه ی مؤ سسات دولتی و

عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .

دفترداری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه

طولانی دارد و نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به (1211) است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردید در موزه های بزرگ دنیا موجود است.

اولین کتاب چاپی درباره ی دفترداری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکاپاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری اصول دفتر داری و حسابداری زمان ما عیناً در آن ملاحظه می شود .