جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

حسابداری

آموزش حسابداری

دروس تخصصی حسابداری مالی

کد رایانه ای :94203

ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 کمک حسابدار 431120450070001 9 18.100.000
2 کمک متصدی تنظیم اسناد مالی 43112045010002 5 21.000.000
3 حسابدار بهای تمام شده 431120450090001 11 19.000.000
4 انباردار 432120450010001 6 14.000.000
5 کاربر نرم افزار مالی 431120450050002 10 13.000.000
6 مسئول سفارشات 332330450070001 5 12.000.000

       

       
         
جمع     46 97.100.000

شرایط اقساط : شرایط اقساط به صورت حضوری زمان ثبت نام تعیین می گردد.

لیست مربیان

تاریخچه حسابداری :

دفاتر حسابداری به شکل بسیار ساده از قرنها پیش

در تاریخ بشر معمول بوده است . بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی

بر الواح گلی نقش می کرده اند و مصریان قدیم درآمد و هزینه ی مؤ سسات دولتی و

عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .

دفترداری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه

طولانی دارد و نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به (1211) است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردید در موزه های بزرگ دنیا موجود است.

اولین کتاب چاپی درباره ی دفترداری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکاپاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری اصول دفتر داری و حسابداری زمان ما عیناً در آن ملاحظه می شود .