جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آزمون های کارکنان دولت

دوره های غیرحضوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مرکز آزمون سینا رباط در سال 96

ردیفنام دورهمدت ساعت دوره

میزان شهریه (ریال)

غیر حضوری

میزان شهریه (ریال)

حضوری

1کارآفرینی6240,000360,000
2احکام زندگی در اسلام20800,0001,200,000
3اخلاق فردی اجتماعی و اداری20800,0001,200,000
4نماز شناسی14560,000840,000
5ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد6240,000360,000
6بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن6240,000360,000
7زبان انگلیسی341,360,0002,040,000
8سیره نبوی24960,0001,440,000
9آموزش خانواده381,520,0002,280,000
10آیین نگارش مکاتبات اداری24960,0001,440,000
11گزارش نویسی20800,0001,200,000
12خلاصه سازی نوشته های اداری12480,000720,000
13مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه22880,0001,320,000
14مدیریت ابزار و  اطلاعات و سازمانی14560,000840,000
15مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک8320,000480,000
16شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها8320,000480,000
  17مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات(مبانی )12480,000720,000
18مدیریت فایلها (ویندوز)8100,000320,000
19اطلاعات وارتباطات( اینترنت )12100,000480,000
20واژه پرداز(ورد )26100,0001,040,000
21صفحه گسترده( اکسل )26100,0001,040,000
22بانکهای اطلاعاتی( اکسز )26100,0001,040,000
23ارائه مطالب(پاور پوینت)20100,000800,000

 

 

 

 

کلیه دوره های بالا، غیر حضوری به ازای هرساعت 40,000ریال (بجز 7 مهارت ICDL) و حضوری هر ساعت 60,000 ریال می باشد .