سازمان آموزش فنی و حرفه ای

تاریخ آزمون های سال 99 سازمان فنی و حرفه ای:

مرحله آزمون                                                      تاریخ آزمون کتبی


مرحله اول                                                          1399/03/22


مرحله دوم                                                          1399/04/26


مرحله سوم                                                        1399/05/30


مرحله چهارم                                                       1399/06/27


مرحله پنجم                                                        1399/08/01


مرحله ششم                                                       1399/09/06


مرحله هفتم                                                        1399/10/04


مرحله هشتم                                                      1399/11/02


مرحله نهم                                                        1399/11/30


    نکات:

  1. برای شرکت در آزمون حتما فرم درخواست آزمون را پرکنید.حداقل 30 روز قبل از هر آزمون باید فرم درخواست آزمون را به آموزشگاه تحویل دهید.
  2. نمره قبولی در آزمون کتبی 50 میباشد.
  3. حدنصاب قبولی در آزمون عملی 70 میباشد.
  4. زمان اعلام نتایج کتبی حدود ده روز بعد از آزمون میباشد و نتیجه آزمون عملی حدود دو هفته بعد از آزمون میباشدکه میتوانید یا از طریق سایت و یا به صورت تلفنی از نتیجه آزمون خود مطلع شوید.
  5. حتما قبل از آزمون سوال های مشابه آزمون را از آموزشگاه دریافت نمایید تا با خیال آسوده در آزمون شرکت کنید.
  6. هنرجویانی که شش ماه از پایان دوره شان میگذرد حق شرکت در آزمون را ندارند.
  7. حتما قبل از آزمون از مشاوره رایگان که توسط  آقای محمدرضا حبیبی مدیر موسسه انجام میشود بهره مند شوید.
  8. آزمون عملی حدود یک هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می شود.
  9. سوال های آزمون کتبی تستی و بدون نمره منفی می باشد.
  10. هزینه شرکت در آزمون به عهده هنرجویان می باشد  و این مبلغ به حساب فنی و حرفه ای واریز می گردد( مرتبه اول 22 هزار تومان با احتساب ثبت نام پرتال ،گواهینامه و مشاوره و در آزمون مجدد 12 هزار تومان برای رشته های حسابداری و کامپیوتر می باشد)