رایانه

http://images.persianblog.ir/721524_GT4sc8TS.jpg

لیست دروس


***کاربر ICDL شامل 7 مهارت

1مبانی

2 ویندوز Image result for ‫ویندوز‬‎

3 اینترنت

Word -4

Excel -5

6- Access Image result for ‫اکسس‬‎

Powerpoint-7 Image result for ‫پاورپوینت‬‎

با شهریه مصوب فنی و حرفه ای 8.900.000 ریال و پرداخت به صورت اقساط

دروس تخصصی تصویر سازی رایانه ای     کد رایانه ای:6232
ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 کاربر رایانه 3511-3-053-103-000-1 9 11.880.000
2 کاربر نرم افزار اداری 4132-2-053-104-000-1 7 8.136.000
3 شهروند الکترونیکی E-citizen 3511-3-053-084-000-1 2 4.810.000
4 کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop 7321-2-053-012-000-1 13 22.200.000
5 کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw 7321-2-053-011-000-1 6 22.200.000
6 کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign 7321-2-053-008-000-1 8 13.200.000
7 کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator 7321-0-053-001-000-1 9 16.000.000
جمع 54 97.788.000

شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام


دروس تخصصی برنامه نویسی پایگاه داده   کد رایانه ای:6140
ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 8 9,900,000
2 کاربر نرم افزار اداری 3-42/24/1/4 6 8.900.000
3 برنامه نویس VB مقدماتی 0-84/80/1/3/1 6 5,090,000
4 کاربر بانک اطلاعاتی Access 0-84/80/1/3/2 5 5,180,000
5 برنامه نویس VB و Delphi 0-84/80/1/3/3 11.5 3,320,000
6 مهارت عمومی برنامه نویسی 0-84/80/1/3/4 7.5 10,846,000
جمع 44

شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام


دروس تخصصی طراحی صفحات وب         کد رایانه ای:6234
ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 8 11.880.000
2 کاربر نرم افزار ادرای 3-42/24/1/4 6 8.130.000
3 طراح گرافیک رایانه ای 1-66/51/1/3 5 8.130.000
4 کارور flash mx 1-61/46/1/3 2.5 4.885.200
5 طراحی مقدماتی صفحات وب 1-66/43/1/3 4.5 5.640.000
6 رایانه کار visual interdev 1-61/45/1/3 3 7.000.000
7 رایانه کار dream weaver 1-61/48/1/3 1.5 3.444.000
8 رایانه کار ciw 0-26/57/1/3 7.5 18.000.000
جمع 38 67.109.200

شرایط اقساط : به صورت حضوری در زمان ثبت نام


لیست مربیان