حسابداری

http://chang-co.com/files/images/Fma_Homepage.jpg

دروس تخصصی حسابداری مالی

کد رایانه ای :6172

ردیف عنوان دوره کد استاندارد واحد مبلغ(ریال)
1 حسابدار عمومی مقدماتی 2411-45-001-1 4 10.900.000
2 حسابدار عمومی تکمیلی 1-10/15/1/3/1 5 10.900.000
3 حسابدار صنعتی درجه2 1-10/12/2/3 5 10.900.000
4 حسابدار حقوق و دستمزد 3-39/34/1/4 4 7.100.000
5 کاربر رایانه 3-42/24/1/0/3 9 11.900.000
6 رایانه کارحسابداری مالی 2411-45-010-6 3 8.000.000
7 کاربر امور بانکی 3-31/49/1/2 9 16.491.00
8 مسئول سفارشات 3-91/35/1/2 3 11.799.000
9 سرپرست ترخیص محصول 3-91/29/1/2 3 10.362.800
جمع 45 98.352.800

شرایط اقساط : شرایط اقساط به صورت حضوری زمان ثبت نام تعیین می گردد.

لیست مربیان

تاریخچه حسابداری :

iran Accounting History

دفاتر حسابداری به شکل بسیار ساده از قرنها پیش

در تاریخ بشر معمول بوده است . بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی

بر الواح گلی نقش می کرده اند و مصریان قدیم درآمد و هزینه ی مؤ سسات دولتی و

عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .

دفترداری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه

طولانی دارد و نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به (1211) است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردید در موزه های بزرگ دنیا موجود است.

اولین کتاب چاپی درباره ی دفترداری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکاپاچیولی است که در سال 1494 میلادی منتشر گردید و بسیاری اصول دفتر داری و حسابداری زمان ما عیناً در آن ملاحظه می شود .