آزمون های کارکنان دولت

دوره های غیرحضوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران مرکز آزمون سینا رباط در سال 96

 

ردیف نام دوره مدت ساعت دوره میزان شهریه (ریال)

غیر حضوری

میزان شهریه (ریال)

حضوری

1 کارآفرینی 6 240,000 360,000
2 احکام زندگی در اسلام 20 800,000 1,200,000
3 اخلاق فردی اجتماعی و اداری 20 800,000 1,200,000
4 نماز شناسی 14 560,000 840,000
5 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 6 240,000 360,000
6 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن 6 240,000 360,000
7 زبان انگلیسی 34 1,360,000 2,040,000
8 سیره نبوی 24 960,000 1,440,000
9 آموزش خانواده 38 1,520,000 2,280,000
10 آیین نگارش مکاتبات اداری 24 960,000 1,440,000
11 گزارش نویسی 20 800,000 1,200,000
12 خلاصه سازی نوشته های اداری 12 480,000 720,000
13 مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه 22 880,000 1,320,000
14 مدیریت ابزار و  اطلاعات و سازمانی 14 560,000 840,000
15 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 8 320,000 480,000
16 شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها 8 320,000 480,000
  17 مفاهیم پایه فن آوری اطلاعات(مبانی ) 12 480,000 720,000
18 مدیریت فایلها (ویندوز) 8 100,000 320,000
19 اطلاعات وارتباطات( اینترنت ) 12 100,000 480,000
20 واژه پرداز(ورد ) 26 100,000 1,040,000
21 صفحه گسترده( اکسل ) 26 100,000 1,040,000
22 بانکهای اطلاعاتی( اکسز ) 26 100,000 1,040,000
23 ارائه مطالب(پاور پوینت) 20 100,000 800,000

کلیه دوره های بالا، غیر حضوری به ازای هرساعت 40,000ریال (بجز 7 مهارت ICDL) و حضوری هر ساعت 60,000 ریال می باشد .